Juridisk rådgivning angående

Testamente och Arv

Skapa ett ärende

Testamente och arv

Ett testamente är ett mycket viktigt juridiskt dokument som uttrycker en människas sista önskan och det gäller först när denne avlidit. Det går sällan att förutsäga vad som kommer att hända i framtiden och därför är det alltid bra att vara förberedd.

Syftet med ett testamente är att själv få bestämma hur ens tillgångar ska fördelas mellan de efterlevande som kan vara partner, barn, vänner eller kanske en stiftelse man brinner starkt för. Ett testamente förenklar i många fall också för närstående familj vid upprättandet av bouppteckningen.

Vi vet att testamente kan vara krångligt och innehålla mycket information. Så, hör av dig till oss oavsett om du har frågor kring ditt eller en närståendes testamente. Vi finns här för att hjälpa dig skapa, granska och ge svar på dina frågor om testamente.

  • För att ett testamente ska vara giltigt så ska det upprättas skriftligen samt undertecknas med två (2) stycken vittnen närvarande. Sedan intygar de båda vittnena att allt har gått rätt till genom att själva signera testamentet.
  • Ett testamente kan alltid upphävas, ändras och skrivas om förutsatt att testatorn fortfarande är vid sina sinnens fulla bruk.
  • Testamentet behöver inte registreras hos Skatteverket eller annan myndighet för att vara giltigt. 

Vem är arvtagare?

En arvtagare är en person som genom släktskap eller testamente ärver den avlidna.

  • Sambos omfattas inte av den lagstadgade arvsrätten, det vill säga, de ärver inte varandra automatiskt. Därför kan det vara extra viktigt att skriva ett testamente om man lever i en samborelation.
  • Gifta personer ärver varandra med så kallad förtur.
  • Gemensamma barn ärver inte förrän båda föräldrarna avlidit.
  •  Om man är gifta men en (eller båda) utav makarna har barn sedan tidigare eller får ett (eller flera) barn utanför äktenskapet, kallas dessa barn för särkullbarn. 
  • Särkullbarn till ett gift par har automatisk rätt till sitt arv vid sin förälders död, vilket då kan komma att påverka efterlevande maka/make/partner. Ett särkullbarn kan välja att avstå sin omedelbara rätt till arv, till förmån för den efterlevande makan/maken/partnern, och istället välja att ta ut sin del först när efterlevande maka/make/partner avlidit. Särkullbarnet blir då en så kallad efterarvinge.
  • Fosterbarn har ingen arvsrätt.

I de fall där det inte finns några arvingar enligt den legala arvsordningen, så ska Allmänna arvsfonden kallas till bouppteckningen som arvinge efter den avlidna. (Observera att Allmänna arvsfonden alltid ska närvara vid bouppteckningen om andra legala arvingar saknas. Detta gäller även om det finns universella testamentstagare.)

Man kan även testamentera att en viss bestämd egendom, som till exempel ett kontantbelopp, en fastighet eller nyttjanderätt av viss egendom, ska gå till en testamentstagare. Detta kallas för legat och testamentstagaren kallas för legatarie. Observera att en legatarie inte är en dödsbodelägare och har ingen annan rätt i dödsboet annat än den testamenterade egendomen, dvs. legatet.     

Vi vet att det här med arv och testamente kan vara krångligt, så hör av dig till oss så hjälper våra jurister dig. 

Vanliga frågor

Denna webbplats använder cookies. Genom att klicka “Acceptera alla” godkänner du lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med vårt marknadsföringsarbete. Se vår cookiepolicy för mer information.