Denna webbplats använder cookies. Genom att klicka “Acceptera alla” godkänner du lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med vårt marknadsföringsarbete. Se vår cookiepolicy för mer information.

Webbplatspolicy

Senast uppdaterad 14 September 2021
  1. Policy för Rätts webbplats

1.1 Vi uppskattar att du besöker vår webbplats och önskar med denna policy ge dig ytterligare information om vår webbplats www.ratt.nu och den information som du hittar där.

1.2 Material som publiceras på vår webbplats är endast avsett som allmän information eller i förekommande fall som exempel och utgör inte professionell rådgivning. Det kan förekomma att innehållet inte är uttömmande eller inte helt uppdaterat.

1.3 Inga åtgärder eller beslut eller liknande bör baseras på information som finns tillgänglig på hemsidan utan att konsultera någon av våra jurister. Vid behov av juridisk rådgivning är Du välkommen att kontakta någon av våra jurister. Direkt eller indirekt användning av innehållet på webbplatsen sker på egen risk och Rätt tar inget ansvar för sådan användning.

1.4 När det gäller upphovsrätt innehar Rätt App Sverige AB, eller tredje part, alla rättigheter till innehållet på hemsidan. Det här innebär att reproduktion, distribution, och annat tillgängliggörande eller förfogande över material på hemsidan är inte tillåtet utan Rätt App Sverige AB:s skriftliga medgivande. Obehörig användning eller distribution av innehållet på hemsidan kan bryta mot upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller annan svensk eller internationell lagstiftning och kan bli föremål för rättsliga åtgärder. Rätt ansvarar inte för, och har inga förpliktelser i anslutning till, material på annan hemsida med länk till eller från denna hemsida.

1.5 Om du har några frågor om denna beskrivning om hur vi använder oss av information på vår webbplats får du gärna höra av dig till oss på kontakt@ratt.nu