Juridisk rådgivning angående

Bouppteckning och arvskifte

Skapa ett ärende

Bouppteckning

Efter att en person avlidit måste en bouppteckning upprättas. Detta ska ske senast 3 månader efter dödsfallet. Bouppteckningen skickas till Skatteverket senast 1 månad efter att den har upprättats.

Vad är en bouppteckning?

En bouppteckning är en skriftlig redovisning av den avlidnes samtliga tillgångar och skulder på dödsdagen. Dessa tillgångar och skulder kallas för dödsbo. Utöver detta så ska uppgifter om vem eller vilka som enligt lag eller testamente har rätt att ta del av dödsboet också finnas med. Den eller de personerna kallas för dödsbodelägare.

 Var den avlidne gift så ska bouppteckningen även innehålla uppgifter om den efterlevande makan, maken, eller partnerns samtliga tillgångar och skulder.

Vem är dödsbodelägare? 

Det kan till exempel vara:

• Efterlevande make, maka eller registrerad partner.

• Sambo om bodelning ska ske. 

• Arvinge på grund av släktskap (även kallad legal arvinge).

• Universell testamentstagare.

• Efterarvingar efter tidigare avliden make, maka eller registrerad partner.

• Allmänna arvsfonden.

“- Förenklat så kan man säga att alla arvtagare är dödsbodelägare, men alla dödsbodelägare är inte arvtagare.” / Roger Edvall, biträdande jurist, ekonomisk familjerätt på Crusner Advokatbyrå och Rätt

Bodelning och arvskifte

En bodelning sker endast om den efterlevande sambon begär det, eller om det finns giftorättsgods som då makan, maken eller partnern har rätt till hälften av det ekonomiska värdet av.

För sambos begränsas bodelningen till att bara gälla den gemensamma samboegendomen, medan för maka/make/registrerad partner gäller den all egendom som inte är enskild egendom, dvs. giftorättsgods.

Först efter att bouppteckningen har signerats och lämnats in till Skatteverket och en eventuell bodelning har gjorts, så kan man börja fördela tillgångarna mellan arvtagarna. Detta kallas för att skifta boet, eller arvskifte

Om alla är överens så kan man sköta detta på egen hand, men vi rekommenderar att man har en oberoende jurist eller advokat med ändå, just för att det ska bli rätt och riktigt. 

Har du frågor om bouppteckning, bodelning och arvskifte? Våra biträdande jurister och advokater kan allt inom dessa områden och hjälper mer än gärna till. 

Vanliga frågor

Denna webbplats använder cookies. Genom att klicka “Acceptera alla” godkänner du lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med vårt marknadsföringsarbete. Se vår cookiepolicy för mer information.