Juridisk rådgivning angående

Skilsmässa och separation

Skapa ett ärende

Påföljder av skilsmässa och separation

Skilsmässa och separation

En uppdelning av gemensam egendom kallas bodelning. En bodelning kan göras när ett samboförhållande upphör, vid en skilsmässa, när man fortfarande är gift eller om en av parterna avlider.

Bodelning inom äktenskap

Om en bodelning sker medan man är gift och inte i samband med en skilsmässa eller dödsfall, ska man anmäla detta till Skatteverket som då registrerar anmälan.

Det finns lite undantag och regler kring en bodelning beroende på vilken typ av relation man har eller hade, om det till exempel finns enskild egendom, samboavtal eller äktenskapsförord. Vill du veta vad som gäller just i ditt fall? Våra jurister och advokater kan allt som rör samboavtal, äktenskapsförord, bodelning, bodelningsavtal, testamente med mera. Så hör av dig till oss på Rätt så hjälper vi dig och er!   

Har ni kommit till den punkten då ni känner att en separation eller skilsmässa är den bästa lösningen för er och det finns barn med i bilden? Se “Vårdnad av barn och skolfrågor”.

Frågor kring situationer i hemmet

Har du upplevt något hemma som inte känns bra? Känner du att någon i familjen blir illa behandlad? Ingen ska behöva uppleva obehag eller utsättas för fara i hemmet.
Alla vi som arbetar på Rätt har tystnadsplikt och finns här för att hjälpa dig.

Vanliga frågor

Om bodelning, när makarna inte är överens och vid dödsfall

Bodelning innebär att parterna delar upp egendom mellan sig . En bodelning kan göras vid en skilsmässa, när ett samboförhållande tar slut, under förhållandet och när ena partnern avlider.

Om parterna är överens går det bra att de själva delar upp sin egendom mellan sig.

Är parterna inte överens om hur egendomen ska fördelas kan tingsrätten utse en bodelningsförrättare. Parterna kallas då till möte av bodelningsförrättaren för att undersöka om det finns en möjlighet att hitta en gemensam lösning, går det inte att hitta en lösning beslutar bodelningsförrättaren hur fördelningen av parternas gemensamma egendom ska ske.

Vid skilsmässa mellan makar betraktas värdet av parternas egendom vanligtvis från den dagen makarna ansökte om äktenskapsskillnad och vid separation mellan sambor betraktas värdet av parternas egendom vanligtvis från den dag som förhållandet tog slut.

När bodelning sker vid dödsfall betraktas värdet av parternas egendom vanligtvis från den dag som dödsfallet inträffade.

Överens vid bodelning

I de fall där makarna är överens men äger en eller flera fastigheter är det nödvändigt att upprätta ett avtal. Ett bodelningsavtal behöver undertecknas av båda men behöver inte undertecknas vid samma tidpunkt. Det går även bra att ombud undertecknar avtalet. Eftersom det inte finns krav på utformningen av bodelningsavtal kan det vara bra att ta hjälp av en jurist.

Registrering och anmälan

Vill parterna dela upp sin egendom under giftermålet ska en anmälan registreras hos Skatteverket innan bodelningen görs. Läs mer om bodelning, och hur en anmälan och registrering går till på Skatteverkets hemsida.

Att registrera ett bodelningsavtal hos Skatteverket är frivilligt när bodelningen görs efter separation men om bodelning görs under äktenskapet är anmälan till Skatteverket nödvändig.

Denna webbplats använder cookies. Genom att klicka “Acceptera alla” godkänner du lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med vårt marknadsföringsarbete. Se vår cookiepolicy för mer information.