Juridisk rådgivning angående

Avtalsgranskning

Skapa ett ärende

Vad innebär avtalsgranskning?

Avtalsgranskning

Syftet med ett skriftligt avtal är att parterna skriver ned vad de har kommit överens om. Muntliga avtal gäller, men det kan i efterhand bli svårt att bevisa vad som är överenskommet.

Den som påstår att något avtalats måste kunna visa detta. Ett avtal kan därför till exempel innehålla vad som överenskommits, vem avtalet ingåtts med, när betalning eller andra prestationer ska äga rum, var det ska ske, hur och till vilket belopp. Ibland kan det vara svårt att förutse vilka situationer som kan komma att uppstå och vad som därför borde stått i avtalet. Att låta en jurist eller advokat granska avtalet kan minimera dessa risker. På så sätt undviker man också att avtalet innehåller oklarheter och säkerställer att det som bör finnas med också finns med.

Vanliga frågor

Denna webbplats använder cookies. Genom att klicka “Acceptera alla” godkänner du lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med vårt marknadsföringsarbete. Se vår cookiepolicy för mer information.