Juridisk rådgivning angående

Aktieägaravtal

Skapa ett ärende

Vad är ett aktieägaravtal?

Ett aktieägaravtal är precis som det låter; ett avtal mellan, alla eller vissa utav, aktieägarna. I ett aktieägaravtal kan parterna (aktieägarna) bestämma hur man ska förhålla sig vid olika tillfällen i bolagets framtid. Exempel på detta kan vara bestämmelser om hur ett utträde ska gå till eller hur beslutsordningen ska vara. Det finns inget lagkrav på att ni måste ha ett aktieägaravtal, men avtalet kan underlätta samarbetet och minska risken för tvister vid framtida händelser och eventuella åsiktsskillnader.

Vitesklausul

För att aktieägaravtalets villkor inte ska brytas är det vanligt att lägga till en vitesklausul, ett bestämt straffbelopp (vite) som den part som bryter mot avtalet skall betala straff. Ett alternativ till vitesklausul är att man i avtalet bestämmer att den part som bryter mot avtalet skall tvingas sälja sina aktier till övriga aktieägare eller lösa ut övriga aktieägares aktier.

Vanliga frågor

Denna webbplats använder cookies. Genom att klicka “Acceptera alla” godkänner du lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med vårt marknadsföringsarbete. Se vår cookiepolicy för mer information.