Juridisk rådgivning angående

Skapa ett ärende

Vem är det som ska ärva? Efter att bouppteckningen upprättats kan dödsbodelägarna skifta boet. Vid arvskiftet fördelas den avlidnes tillgångar mellan arvtagarna. Var den avlidne gift eller sambo ska en bodelning göras innan ett arvskifte får äga rum. Arvskiftet är ett avtal mellan delägarna om hur tillgångarna ska fördelas. Om ni är överens kan ni fritt skifta boets tillgångar efter de värden som ni själva bestämmer. Ett arvskifte kan alltså ske oberoende av de värden som redovisats i bouppteckningen. Det avtal ni skriver är en så kallad arvskifteshandling.

Vanliga frågor

Denna webbplats använder cookies. Genom att klicka “Acceptera alla” godkänner du lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med vårt marknadsföringsarbete. Se vår cookiepolicy för mer information.