Har du frågor eller vill upprätta ett testamente med en advokat idag?

Skapa ärende
Videorådgivning - 695 kr
Avtalsgranskning inkluderat
Skräddarsytt testamente - 2 990 kr
Hämta i appstore Hämta i google play

Ett testamente är ett mycket viktigt juridiskt dokument som uttrycker en människas sista önskan och det gäller först när denne avlidit.

Det går sällan att förutsäga vad som kommer att hända i framtiden och därför är det alltid bra att vara förberedd. Syftet med ett testamente är att man vill bestämma hur ens tillgångar ska fördelas mellan de efterlevande som kan vara partner, barn, vänner eller kanske en stiftelse man brinner starkt för. Ett testamente förenklar i många fall också för närstående familj vid upprättandet av bouppteckningen.

Vad händer om man inte skriver testamente?

Om den avlidne inte har skrivit ett testamente så fördelas enligt svensk lag ägodelarna till den avlidnes släkt. Detta kan exempelvis innebära att en kvarlevande sambo riskerar att bli arvlös, eller att ett barn som inte är gemensamt med den man lever med kan komplicera fördelningen av arvet. 

Vad är en bröstarvinge?

Bröstarvinge är den eller dem som står närmast att ärva i rakt nedstigande led, alltså barn eller barnbarn och så vidare. 

Vad innebär arvslott och laglott?

Den avlidnes totala egendom kallas för kvarlåtenskap. Arvslotten är den del av kvarlåtenskap som tillfaller en arvtagare. Finns inget testamente fördelas kvarlåtenskapen mellan alla bröstarvingar.

Laglotten är hälften av arvslotten och är den del av arvet som den avlidne inte får bestämma över genom ett testamente. Begreppet laglott är bara relevant när det finns bröstarvingar till den avlidne.

Bra saker att veta om testamente: 

  • Ett testamente kan alltid upphävas, ändras och skrivas om. 
  • Testamente behöver inte registreras för att vara giltigt.
  • Sambos omfattas inte av den lagstadgade arvsrätten. Läs mer om samboavtal här
  • Gifta personer ärver varandra med så kallad förtur.
  • Gemensamma bröstarvingar ärver inte förrän båda föräldrarna avlidit.
  • Om man är gift och den man är gift med har barn med någon annan kallas dessa barn för särkullbarn. 
  • Särkullbarn till ett gift par har rätt att vid sin förälders död begära ut sin laglott, vilket kommer att påverka den kvarstående partners arv.
  • Saknas arvingar så går arvet automatiskt till Allmänna Arvsfonden. 
  • Fosterbarn har ingen arvsrätt.
Vilka står bakom Rätt?

Rätt App Sverige AB drivs av Crusner Advokatbyrå. På appen arbetar advokater och biträdande jurister med olika specilistkunskaper inom såväl affärs- som humanjuridik. Vill du veta mer om Crusner? Läs mer på deras hemsida, här!

Denna webbplats använder cookies. Genom att klicka “Acceptera alla” godkänner du lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med vårt marknadsföringsarbete. Se vår cookiepolicy för mer information.