Denna webbplats använder cookies. Genom att klicka “Acceptera alla” godkänner du lagring av cookies på din enhet för att förbättra webbplatsnavigering, analysera webbplatsanvändning och hjälpa till med vårt marknadsföringsarbete. Se vår cookiepolicy för mer information.

Det finns många olika anledningar till migration till ett annat land

Boka ett möte
Videorådgivning - 695 kr
Avtalsgranskning inkluderat
Dokument - från 750 kr
Hämta i appstore Hämta i google play

Migration

Det finns många olika skäl till att en person söker sig till ett annat land. Det kan vara att personen har fått arbete, är på flykt från sitt hemland eller vill återförenas med sin familj. Men det kan även vara att en person har blivit antagen till en svensk utbildning eller träffat en svensk person som han eller hon har ett förhållande med. Personer som har bott i Sverige en viss tid kan ansöka om svenskt medborgarskap.

Söka arbetstillstånd, asyl eller uppehållstillstånd

Den person som inte är EES-medborgare (Medborgare inom EU, Island, Liechtenstein och Norge) kan söka arbetstillstånd, asyl eller uppehållstillstånd. En person som är EES-medborgare har rätt att vistas, arbeta och studera i Sverige så länge personen kan visa att han eller hon har ett arbete, är student eller har tillräckliga tillgångar för sin försörjning samt giltig sjukhusförsäkring. Detta kallas för uppehållsrätt.

Behandlings- och väntetider

Väntetiden då man söker arbetstillstånd, asyl eller uppehållstillstånd kan variera.

För arbetstillstånd varierar väntetiden för olika branscher. Vanligtvis är väntetiden cirka 1 - 3 månader, men inom exempelvis bygg, hotell och restaurang, service och handel är väntetiden betydligt längre, ca 12 månader för en förstagångsansökan.

För den person som söker svenskt medborgarskap beräknas väntetiden till 35 månader för ansökan och 7 månader för anmälan.

Den som inte är EES-medborgare och har fått jobberbjudande för en högkvalificerad anställning och tackat ja, har möjlighet att ansöka om EU-Blåkort. En högkvalificerad anställning beräknas på studier om minst 180 högskolepoäng alternativt fem års yrkeserfarenhet med lön som har motsvarat 1/5 genomsnittlig bruttolön i Sverige. Migrationsverket fastställer varje år en lönetröskel i samråd med Medlingsinstitutet. Från 3 augusti 2021 är lönetröskeln 54.150 kr per månad.

För mer information om EU-Blåkort, besök Migrationsverkets hemsida

Migrationsverkets hemsida har ett verktyg för att beräkna ungefärlig väntetid. Besök Migrationsverkets hemsida för information.

Familj och barn

Grundregeln vid familjeåterförening är att personen som bor i Sverige (s.k. anknytningsperson) behöver kunna försörja sig själv och sin familj. Samtidigt ska bostaden vara av tillräcklig storlek och standard.

Det finns olika regler till att förhålla sig till vid uppehållstillstånd för barn utanför EU.

Exempelvis om föräldrarna har uppehållstillstånd så behövs ett uppehållstillstånd även för det nyfödda barnet, eller vid adoption så behövs ett tillstånd från Migrationsverket att barnet har rätt att vistas i Sverige i väntan på att eventuellt ansöka om svenskt medborgarskap.

För barn som söker asyl i Sverige själva (s.k. ensamkommande barn) eller med föräldrar alternativt annan vårdnadshavare så finns olika regler att förhålla sig till. Migrationsverket har skyldighet att hjälpa ensamkommande barn och även hitta familjemedlemmar. Alla barn i Sverige har lika rättigheter oavsett härkomst, detta gäller både skola och en trygg vardag. Läs mer på Migrationsverket hemsida.

Meet a lawyer, wherever you are
Hämta i appstore Hämta i google play